Misyon / Vizyon

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Vizyon ve Misyonu

Vizyon: Küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve toplumsal sorunlara hassas, çözüm öngörülerinde bulunabilecek, iş hayatında kendisinden beklenilenlerin üzerinde performans sağlayabilecek nitelikli ara eleman (meslek elemanı) yetiştiren bir kurum olmak.

Misyon: Alanında deneyimli, mesleği konusunda bilgi sahibi, teori ve uygulamayı birleştiren, okulda öğrendiklerini meslek hayatında uygulayabilen, ahlaklı, dürüst, kendine güvenen, çalıştığı kuruma değer katan, bulunduğu ortamda lider özellikleri ile öne çıkan, entelektüel bilgi ve birikimi yüksek nitelikli ara elaman ihtiyacını karşılayacak eğitim-öğretim kalitesine ulaşmak.

Amacı: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun amacı; işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü (Meslek Elemanı) nitelik ve nicelik bakımdan uluslararası standartlara uygun olarak yetiştirmektir.   Bu bağlamda hedeflerimiz;

  • Ülkemiz işletme ve endüstri kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının aradığı nitelikleri taşıyan, gelişen teknolojiyi izleyen, uygulamaya koyan, alt birimlere aktaran, kendini devamlı yenileyen meslek elemanını yetiştirmek.
  • Endüstrinin ve ticari kuruluşların hizmet içi personel eğitimini yapmak.
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile endüstri ve ticari kuruluşlara danışmanlık yapmak.
  • Döner sermaye çalışmaları ile bilginin yanında hizmet üretmek ve endüstri kuruluşlarına satmak.
  • Öğretim programlarını ve bilgisayar laboratuvarını değişen ekonomiye, yönetim süreçlerine ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek amacıyla yenilemek.
  • Bilgi ve beceri kursları açarak çevrede mesleği olmadığı için iş bulamayanları meslek sahibi yapmak, onları tüketici olmaktan kurtararak üretici hale getirmek.
  • Okul endüstri ilişkilerini en üst düzeyde tutmak.