Okul Tanıtım

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hakkında

Meslek Yüksekokulumuz işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü (Meslek Elemanı) nitelik ve nicelik bakımdan uluslararası standartlara uygun olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Bu amaçla İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sosyal Güvenlik ve Çağrı Merkezi Hizmetleri Programları ile eğitim sürdürülmektedir. Bologna sürecine geçilmesi ile birlikte Meslek Yüksekokulumuz müfredatları Bologna süreci kapsamında güncellenmektedir

Meslek Yüksekokulumuz ön lisans düzeyinde öğretim vermekte olup, öğrenim süresi 2 yıldır.

 Öğrenci Sayısı

 21 Ağustos 2017 yılı itibari ile mevcut bölümlerde öğrenim gören 1528 kayıtlı öğrenci mevcuttur.

 

BÖLÜM

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

TOPLAM

İŞLETME YÖNETİMİ

260

152

412

MUH. VE VERGİ UYG.

262

125

387

SOSYAL GÜVENLİK

219

192

411

ÇAĞRI MERK.HİZMETLERİ

169

149

318

TOPLAM

910

618

1528

 Son 1 yılda mevcut bölümlerden mezun olan 277 öğrencimiz bulunmaktadır. Mezunlarımızın bir kısmı lisans tamamlarken bir kısmı da staj yaptıkları kurumlarda istihdam edilmektedir.

 

BÖLÜM

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

TOPLAM

İŞLETME YÖNETİMİ

29

11

40

MUH. VE VERGİ UYG.

35

15

50

SOSYAL GÜVENLİK

58

54

112

ÇAĞRI MERK.HİZMETLERİ

34

41

75

TOPLAM

156

121

277

Personel sayısı

2547 Sayılı Kanuna bağlı olarak fiilen 2 Yardımcı Doçent, 11 Öğretim Görevlisi ve 1 Arş.Gör.Dr. görev yapmaktadır. 1 öğretim görevlisi 13/b-4 maddesi uyarınca İşletme Fakültesinde görevlendirilmiştir. Meslek Yüksekokulumuzda 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 şef ve 3 memur olmak üzere toplam 5 idari personel görev yapmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzun İmkânları

Düzce Meslek Yüksekokulu ile aynı yerleşkede faaliyet gösteren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz şu olanaklara sahiptir:

Öğretim binasında öğrencilerin kullandığı 4 derslik ve 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Derslikler ve bilgisayar laboratuvarında toplam 40 bilgisayar öğrencinin kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet baskı makinası, 1 adet faks, 1 adet tarayıcı, 5 adet projeksiyon makinası ile öğrencilere gerekli hizmet verilmektedir. Okulda öğrenciye hizmet ön planda tutularak çalıştırılan bir kantin bulunmaktadır.