Program Hakkında (NVA)

Programın Amacı: Bu programın temel amacı; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalışabilecek bilgili, becerili, kaliteli hizmet ve personel verimliliğini esas alan kamu personeli yetiştirmektir.

Nüfus ve Vatandaşlık Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu; iletişim becerileri yüksek, nüfus ve vatandaşlık mevzuatına ve ilgili diğer mevzuatlara ve hukuki işleyişe hâkim, bilgisayar ve ilgili ekipmanları kullanma becerisine olan ve Osmanlıca bilen yetişmiş, donanımlı ve becerikli personel ihtiyacını karşılaması hedeflenmektedir.

Programa Öğrenci Kayıt Kabul Şartları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık Programı, TYT Puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi:  Bu program, 2018 yılında Düzce Üniversitesi‘ne bağlı olarak Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul bünyesinde açılmıştır. Mesleki eğitim süresi 2 yıl olup, öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen YÖK Kanununda yer alan ortak dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosunun belirlediği diğer ortak dersler ve seçmeli derslerin yanı sıra, isteğe bağlı olarak öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

Program Kontenjanı: Meslek Yüksek Okulumuzda I. Öğretim (Gündüz) eğitimi olmak üzere tek tür eğitim verilmektedir. I.Öğretim programına 40 öğrenci kabul edilmektedir.

Mezun Olunca Kazanılan Derece: Nüfus ve Vatandaşlık Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, “Nüfus ve Vatandaşlık Önlisans Diploması”nı alarak,  “Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı” unvanını elde etmektedirler.

Bu program, ön-lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır ve bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “Nüfus ve Vatandaşlık Ön Lisans derecesi” almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları: T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde, Nüfus Hizmetleri ve Vatandaşlık Hizmetleri olmak üzere, iki ayrı hizmet türü bulunmaktadır. Nüfus Hizmetleri’nde; doğum işlemleri, ölüm işlemleri, evlenme işlemleri, boşanma işlemleri, kayıt düzeltme işlemleri, nüfus ve aile cüzdanı işlemleri ve nüfus kayıt örneği verilmesi, evlat edinme, gaiplik gibi diğer bazı işlemler yapılmaktadır. Vatandaşlık işlemlerinde ise; Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesi işlemleri, çok vatandaşlık işlemleri gibi hizmetler verilmektedir. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülen MERNİS, AKS, KPS, DAP, MAKS ve TC KİMLİK KARTI projeleri bulunmaktadır. 

Önceki paragrafta bahsedilen işlerin yapılmasında, ilgili memur ve yöneticilerin gözetmek ve uymakla mükellef olduğu bir mevzuat bulunmaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı işlem türlerinin artmış olduğu, gün be gün artacağı ve buna paralel Müdürlüğün ilgili yasal mevzuatın daha da genişleyeceği dikkat çekmektedir. Buna istinaden, nüfus müdürlüklerinin personel ihtiyacının artarak devam edeceği öngörülmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık Programı’ndan mezun olan öğrencilerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalışması öngörülen pozisyon, öncelikli olarak Genel İdare hizmetleridir. Ancak Bakanlığın uygun gördüğü diğer hizmet türlerinde de çalışabilirler. Bu program ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün, branş personel ihtiyacını karşılaması hedeflenmektedir. Ayrıca öğrenciler, özel hukuk danışmanlık bürolarında da çalışabilme imkânına kavuşabileceklerdir.

Akademik Personel Sayısı:

Öğr.Gör. 3