Okul Tanıtım

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hakkında

Meslek Yüksekokulumuz işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü (Meslek Elemanı) nitelik ve nicelik bakımdan uluslararası standartlara uygun olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Bu amaçla İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sosyal Güvenlik, Çağrı Merkezi Hizmetleri ve Nüfus Vatandaşlık Programları ile eğitim sürdürülmektedir. Bologna sürecine geçilmesi ile birlikte Meslek Yüksekokulumuz müfredatları Bologna süreci kapsamında güncellenmektedir

Meslek Yüksekokulumuz ön lisans düzeyinde öğretim vermekte olup, öğrenim süresi 2 yıldır.

Öğrenci Sayısı

01 Temmuz 2020 tarihi itibari ile mevcut bölümlerde öğrenim gören 1240 kayıtlı öğrenci mevcuttur.

 

 

BÖLÜM

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

TOPLAM

İŞLETME YÖNETİMİ

184

42

222

MUH. VE VERGİ UYG.

174

27

201

SOSYAL GÜVENLİK

206

223

425

ÇAĞRI MERK.HİZMETLERİ

199

104

301

NÜFUS VE VATANDAŞLIK

93

0

93

TOPLAM

856

396

1240

 Son 1 yılda mevcut bölümlerden mezun olan 203 öğrencimiz bulunmaktadır. Mezunlarımızın bir kısmı lisans tamamlarken bir kısmı da staj yaptıkları kurumlarda istihdam edilmektedir.

 

BÖLÜM

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

TOPLAM

İŞLETME YÖNETİMİ

33

9

42

MUH. VE VERGİ UYG.

29

2

31

SOSYAL GÜVENLİK

52

33

85

ÇAĞRI MERK.HİZMETLERİ

35

10

45

TOPLAM

149

54

203

Personel sayısı

2547 Sayılı Kanuna bağlı olarak fiilen 2 Yardımcı Doçent, 14 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. 2 öğretim görevlisi 13/b-4 maddesi uyarınca İşletme Fakültesinde, 1 öğretim görevlisi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesinde görevlendirilmiştir. Meslek Yüksekokulumuzda 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 şef ve 4 memur olmak üzere toplam 6 idari personel görev yapmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzun İmkânları

Düzce Meslek Yüksekokulu ile aynı yerleşkede faaliyet gösteren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz şu olanaklara sahiptir:

Öğretim binasında öğrencilerin kullandığı 4 derslik ve 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Derslikler ve bilgisayar laboratuvarında toplam 40 bilgisayar öğrencinin kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet baskı makinası, 1 adet faks, 1 adet tarayıcı, 5 adet projeksiyon makinası ile öğrencilere gerekli hizmet verilmektedir. Okulda öğrenciye hizmet ön planda tutularak çalıştırılan bir kantin ve bilgisayarların yer aldığı bir etüd merkezi bulunmaktadır.