Misyon / Vizyon

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Vizyon ve Misyonu

Vizyon:

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak.

Misyon:

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.

Amacı: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun amacı; işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü (Meslek Elemanı) nitelik ve nicelik bakımdan uluslararası standartlara uygun olarak yetiştirmektir.   Bu bağlamda hedeflerimiz;

  • Ülkemiz işletme ve endüstri kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının aradığı nitelikleri taşıyan, gelişen teknolojiyi izleyen, uygulamaya koyan, alt birimlere aktaran, kendini devamlı yenileyen meslek elemanını yetiştirmek.
  • Endüstrinin ve ticari kuruluşların hizmet içi personel eğitimini yapmak.
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile endüstri ve ticari kuruluşlara danışmanlık yapmak.
  • Döner sermaye çalışmaları ile bilginin yanında hizmet üretmek ve endüstri kuruluşlarına satmak.
  • Öğretim programlarını ve bilgisayar laboratuvarını değişen ekonomiye, yönetim süreçlerine ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek amacıyla yenilemek.
  • Bilgi ve beceri kursları açarak çevrede mesleği olmadığı için iş bulamayanları meslek sahibi yapmak, onları tüketici olmaktan kurtararak üretici hale getirmek.
  • Okul endüstri ilişkilerini en üst düzeyde tutmak.